Analiza substancji odurzających

Dopalacze są bardzo popularne, a ich łatwa dostępność sprawia, że spotykamy się z nimi częściej niż z narkotykami. W wielu przypadkach znalezienie tych substancji chociażby w organizmie człowieka może być bardzo trudne i konieczna jest tutaj praca odpowiednich fachowców, którzy mają dostęp do aparatury pozwalającej stawiać trafne diagnozy. Takie prace realizowane są w tym instytucie http://www.analityks.com.pl/oferta/oferta/analizy-srodkow-odurzajacych-psychotropowych-i-dopalaczy-prekursorow, gdzie specjaliści są w stanie wykryć mnóstwo substancji odurzających, chociażby na potrzeby procesów.